Montaż zbiorników retencyjnych

Montaż zbiorników retencyjnych jest kluczowy nie tylko na obszarach o zwiększonym ryzyku powodziowym. Nawet, jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy przyrodniczej jest niskie, zbiorniki retencyjne wciąż mogą okazać się przydatne. Do najpopularniejszych sposobów ich wykorzystania należą:

 

  • nawadnianie roślin w branży rolniczej i ogrodniczej,
  • gromadzenie deszczówki wykorzystywanej w przemyśle do celów sanitarnych, chłodniczych itp.,
  • używanie zbiorników retencyjnych jako elementów infrastruktury przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej.

 

Niezależnie od branży, w której zostaną wykorzystane, ich przydatność w dużej mierze zależy od tego, czy zostaną profesjonalnie zamontowane.

Mężczyzna w niebieskim kasku

Sposoby montażu zbiorników retencyjnych

Sposób montażu zbiornika retencyjnego zależy od wybranego typu urządzenia. Wyróżnia się dwa główne rodzaje zbiorników:

 

  • naziemny, instalowany bezpośrednio pod rynną,
  • podziemny, umieszczany poniżej poziomu gruntu.

 

Wybór typu zbiornika retencyjnego zależy od jego przyszłego właściciela. Wersja naziemna jest najczęściej instalowana w już istniejących budynkach w przypadku, gdy potrzeby eksploatacyjne jego użytkowników nie są zbyt duże. Zbiornik podziemny jest droższą inwestycją, gdyż wymaga ingerencji w powierzchnię działki na przykład za pomocą koparki. Pozwala jednak na bezpośrednie doprowadzenie zebranej wody do instalacji sanitarnej lub nawadniającej ogród, co znacznie podnosi komfort użytkowania wód retencyjnych.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy w przypadku chęci zamontowania zbiornika retencyjnego dowolnego rodzaju.