Montaż zbiorników retencyjnych

Montaż zbiorników retencyjnych jest kluczowy nie tylko na obszarach o zwiększonym ryzyku powodziowym. Nawet, jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy przyrodniczej jest niskie, zbiorniki retencyjne wciąż mogą okazać się przydatne. Do najpopularniejszych sposobów ich wykorzystania należą:

 

  • nawadnianie roślin w branży rolniczej i ogrodniczej,
  • gromadzenie deszczówki wykorzystywanej w przemyśle do celów sanitarnych, chłodniczych itp.,
  • używanie zbiorników retencyjnych jako elementów infrastruktury przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej.

 

Niezależnie od branży, w której zostaną wykorzystane, ich przydatność w dużej mierze zależy od tego, czy zostaną profesjonalnie zamontowane.

Mężczyzna w niebieskim kasku

Podczas profesjonalnego montażu zbiorników retencyjnych kładziemy duży nacisk na precyzję i solidność wykonania, aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale także skuteczność działania całego systemu retencyjnego. Przed przystąpieniem do montażu zbiorników retencyjnych dokładnie analizujemy teren oraz specyfikację techniczną projektu, aby zapewnić optymalne dostosowanie zbiorników do warunków lokalnych oraz wymagań klienta.

Nasze usługi montażu zbiorników retencyjnych obejmują:

  • przygotowanie terenu i fundamentów pod zbiorniki;
  • montaż zbiorników zgodnie z projektem technicznym i normami branżowymi;
  • testowanie i kalibracja zbiorników w celu sprawdzenia ich funkcjonalności i wydajności;
  • wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz odbiór techniczny gotowego systemu retencyjnego.

Sposoby montażu zbiorników retencyjnych

Sposób montażu zbiornika retencyjnego zależy od wybranego typu urządzenia. Wyróżnia się dwa główne rodzaje zbiorników:

 

  • naziemny, instalowany bezpośrednio pod rynną,
  • podziemny, umieszczany poniżej poziomu gruntu.

 

Wybór typu zbiornika retencyjnego zależy od jego przyszłego właściciela. Wersja naziemna jest najczęściej instalowana w już istniejących budynkach w przypadku, gdy potrzeby eksploatacyjne jego użytkowników nie są zbyt duże. Zbiornik podziemny jest droższą inwestycją, gdyż wymaga ingerencji w powierzchnię działki na przykład za pomocą koparki. Pozwala jednak na bezpośrednie doprowadzenie zebranej wody do instalacji sanitarnej lub nawadniającej ogród, co znacznie podnosi komfort użytkowania wód retencyjnych.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy w przypadku chęci zamontowania zbiornika retencyjnego dowolnego rodzaju.