O czym należy pamiętać przy spawaniu metali nieżelaznych?

Metale nieżelazne, zwane inaczej metalami kolorowymi, mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia, w tym przede wszystkim w przemyśle. Ich najważniejszą cechą jest to, że nie zawierają one żelaza. To jedyna cecha, która łączy wszystkie metale zaliczane do tej grupy, gdyż tak naprawdę różnice między nimi pod względem właściwości fizycznych i chemicznych są bardzo duże. Z tego też powodu przy spawaniu każdego z nich trzeba dobrać odpowiednią metodę i temperaturę. Trudność przy spawaniu metali nieżelaznych polega na tym, że mają różne temperatury topnienia i wymagają zastosowania odmiennych metod do rozgrzania. Kilka cennych wskazówek z tego zakresu znajdziesz w dalszej części naszego wpisu.

Różne metale nieżelazne i wskazówki dotyczące ich spawania

Metale nieżelazne dzielą się na lekkie i ciężkie. Przy spawaniu istotne znaczenie ma przede wszystkim ich topliwość. Pod tym względem dzielimy metale na bardzo trudnotopliwe, trudno topliwe i łatwotopliwe.

  • Metale ciężkie bardzo trudno topliwe to przede wszystkim molibden, tantal, wolfram. W tym przypadku temperatury topnienia osiągają niemal 3000°C, a w przypadku wolframu nawet 3410°C.
  • Metale nieżelazne trudnotopliwe to: cyrkon, kobalt, nikiel, miedź, pallad, srebro, platyna i złoto. W tym przypadku temperatury topnienia utrzymują się między 1000 a 2000°C. W przypadku srebra jest to 960°C.
  • Do metali ciężkich łatwotopliwych zaliczamy: cynk, kadm, cynę, ołów i bizmut. Proces topnienia odbywa się w stosunkowo niskich temperaturach.

Metale lekkie również cechują się różną topliwością:

  • Metale lekkie trudnotopliwe to tytan o temperaturze topnienia 1668°C.
  • Łatwotopliwe metale kolorowe magnez (650°C) i aluminium (660°C).

Metody spawania metali nieżelaznych

Ze względu na różne właściwości i temperatury topnienia metali niezależnych, konieczny jest dobór odpowiednich metod spawania. Wprawdzie większość z nich można spawać przy użyciu tych samych metod i urządzeń, jednak konieczne jest odpowiednie dostosowanie temperatur. Przykładowo:

  • Aluminium spawa się metodą TIG (cienkie blachy) lub metodą MIG (grube blachy).
  • Cyrkon spawa się metodą TIG i MIG.
  • Miedź spawa się metodą MIG, TIG, gazową (acetylenowo-tlenową), ręcznie elektrodami otulonymi głęboko wtapiającymi.
  • Cynk spawa się metodą TIG i płomieniem gazowym.
  • Magnez spawa się metodą TIG i MIG.