Jak wygląda projektowanie i budowa linii produkcyjnych?

Projektowanie i budowa linii produkcyjnych jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem. Linie produkcyjne to element infrastruktury wykorzystywanej do produkcji seryjnej. Każda linia zbudowana jest z ciągu połączonych ze sobą stanowisk lub maszyn, a przy projektowaniu kluczowe jest stworzenie logicznego ciągu technologicznego, co ma zapewnić wydajną i efektywną pracę. W proces projektowania linii produkcyjnych zaangażowani są specjaliści z różnych dziedzin, głównie z zakresu konstrukcji, automatyki i programowania.

Budowa linii produkcyjnej polega na montażu poszczególnych elementów zgodnie z projektem. W trakcie budowy sprawdzana jest poprawność realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach. Podczas rozruchu linii określane są ustawienia mechaniczne oraz uruchamiane jest sterowanie linią.

Projektowanie linii produkcyjnych krok po kroku

Przy opracowywaniu koncepcji dobiera się dogodne ustawienie maszyn i stanowisk pracy, co ma zapewnić ergonomię prac z uwzględnieniem potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa. Wszelkie błędy projektowe powodują zwiększenie kosztów transportu wewnętrznego oraz wydłużony cykl pracy maszyn. Projekt linii produkcyjnej uwzględnia:

  • Specyfikę użytkowania – w projekcie muszą zostać zdefiniowane czynności, jakie będą wykonywane przy linii;
  • Wybór urządzeń – na tym etapie określa się sposób umiejscowienia oraz montażu maszyn i urządzeń przemysłowych na linii;
  • Określenie liczby stanowisk – linie manualne obsługiwane są przez pracowników, a linie automatyczne wykorzystują systemy podawania i kontroli części więc do obsługi potrzebują jedynie kilku techników.

W projekcie musi zostać uwzględniona także gospodarka odpadami i procesy kontroli jakości. Określany jest również dostęp do potrzebnych mediów oraz surowce, jakie będą wykorzystywane w procesach technologicznych.